Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
de Bibliotheek logo
facebook
Beste lezer,

Heeft u een vraag over uw iPad of moeite met het downloaden van e-books? Kom dan op donderdag 10 november tussen 13.00 en 16.00 uur naar het iPad en e-bookscafé in Bibliotheek Ameland (Bureweg 2). Onze experts voorzien u kosteloos van deskundig advies!

Met vriendelijke groet,
Bibliotheken Noord Fryslân

PS. In ons huis-aan-huis verspreidde drukwerk staat per abuis de onjuiste dag vermeld. De juiste dag is zoals hierboven vermeld: donderdag 10 november van 13.00 tot 16.00 uur.

Copyright 2016 Bibliotheken Noord Fryslân

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in MijnMenu (op ontdekdebieb.nl) heeft aangegeven E-nieuws van de bibliotheek te willen ontvangen.

Klik hier om je uit te schrijven.