Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
de Bibliotheek logo

Komt u ook? Morgen is de conferentie De Bibliotheek op School, één jaar verder! en er zijn nog plaatsen beschikbaar! U bent van harte welkom om deel te nemen.  

Nog even kort het programma voor u op en rij:

Programma 26 november
14.45 uur   Inloop met koffie en thee
15.00 uur   Opening door Jouke Bethlehem, directeur van Bibliotheken Noord Fryslân
15.05 uur   Lezing door Kees Broekhof over de Bibliotheek op School, één jaar verder!
16.05 uur   Interview met de best practice scholen
16.40 uur   Informatiemarkt
17.20 uur   Afsluiting van de conferentie door Jouke Bethlehem

Locatie
De conferentie vindt plaats in Doarpshûs Nij Franjum in Marsum. Wilt u weten waar het is? Via onderstaande link vindt u de locatie.

U kunt zich nog aanmelden bij Doetie de Jager, leidinggevende Educatieve Bibliotheek, via educatie@bnfrl.nl.

Tot morgen!

Locatie Doarpshûs Nij Franjum in Marsum


Klik hier om je uit te schrijven.