Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
de Bibliotheek logo

Hiermee nodigen wij u uit voor de gratis conferentie op 26 november. Tijdens deze conferentie informeren wij u hoe Bibliotheken Noord Fryslân en uw school samen een doelgericht en effectief leesbevorderingsbeleid kunnen neerzetten. Een aantal weken geleden heeft u onze Save the date ontvangen, vandaag informeren wij u over het programma. 

Programma 26 november
14.45 uur   Inloop met koffie en thee
15.00 uur   Opening door Jouke Bethlehem, directeur van Bibliotheken Noord Fryslân
15.05 uur   Lezing door Kees Broekhof over de Bibliotheek op School, één jaar verder!
16.05 uur   Interview met de best practice scholen
16.40 uur   Informatiemarkt
17.20 uur   Afsluiting van de conferentie door Jouke Bethlehem

Locatie
De conferentie vindt plaats in Doarpshûs Nij Franjum in Marsum. Wilt u weten waar het is? Via onderstaande link vindt u de locatie.

Locatie Doarpshûs Nij Franjum in Marsum
Bibliotheken op school, één jaar verder!

Kees Broekhof, senior adviseur bij Sardes, legt in zijn lezing uit wat de Bibliotheek op school inhoudt en wat het voor uw school kan betekenen. Wat zijn de effecten van lezen op de taalontwikkeling? Hoe werk je effectief met de monitor? Hoe vertaal je de resultaten naar een lees- en activiteitenplan? Kortom: een inspirerende lezing, die veel handvaten biedt voor lezen en leesbevordering op scholen.

Interview: best practices

Dorien Zijlstra van De Flambou in Oosterbierum en De Schalmei in Tzummarum en Piet Huijser van Mooitaki in Beetgumermolen en Staetslânsskoalle in Tzum zijn vorig jaar gestart met de Bibliotheek op school. Vanuit hun ervaringen met deze manier van werken, geven zij aan wat de ontwikkelingen zijn geweest en welke invloed de Bibliotheek op school heeft op zowel leerlingen, leerkrachten, als ouders. In een interview geven zij antwoord op deze en nog veel meer vragen. Leescoördinator Baukje Algra en leesconsulenten Irene Kraakman en Thea van der Meer vertellen over hun ervaringen.

Informatiemarkt: shoppen en informatie vergaren

Op de markt staan negen stands met diverse onderwerpen die betrekking hebben op de Bibliotheek  op school. Hier kunt u de gewenste informatie ophalen!

Stands informatiemarkt

  • Portal de Bibliotheek op school
  • Cursus Open Boek
  • Zelfbedieningsmeubel; uitleg en tips
  • Aanbod leesbevorderingsproducten van Bibliotheken Noord Fryslân
  • Monitor, lees- en mediaplan en activiteitenplan; uitleg over de resultaten van de monitor
  • Best practices: Piet Huijser en Dorien Zijlstra beantwoorden uw vragen
  • Bibliotheken Noord Fryslân: directeur/bestuurder Jouke Bethlehem en leidinggevende Educatieve Bibliotheek Doetie de Jager informeren over de mogelijkheden en kosten
  • Boekpromotie: collectieopbouw en inzet van boeken voor boekpromotie
  • Kees Broekhof beantwoordt uw vragen over de Bibliotheek op school
Aanmelden conferentie

 

De conferentie van donderdag 26 november is vrij toegankelijk voor (bovenschools) directeuren, taal- en leescoördinatoren, wethouders en beleidsambtenaren Cultuur en Onderwijs van de gemeenten in het werkgebied van Bibliotheken Noord Fryslân. Andere belangstellenden zijn ook welkom.

Tijd en locatie
De conferentie wordt gehouden in Doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12 in Marsum. Vanaf 14.45 uur staan koffie en thee voor u klaar.

Aanmelden
U kunt zich tot 24 november 2015 aanmelden bij Doetie de Jager, leidinggevende Educatieve Bibliotheek, via educatie@bnfrl.nl.

Wij zien u graag op 26 november in Marsum!

   

    Klik hier om je uit te schrijven.