Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
de Bibliotheek logo

Eind 2015 is onze organisatie opnieuw gecertificeerd. Onderdeel van die certificering was een zelfevaluatie. Hiervoor hebben jullie allemaal een cultuurenquête ingevuld. Nogmaals onze hartelijke dank voor de medewerking! In deze speciale Update delen we de uitkomsten van dat onderzoek met jullie.

Maar allereerst: wat doen we ermee? Het MT verwerkt de adviezen rond de kernkwaliteiten en de competenties in de functieprofielen. In die profielen verwerken we ook innovatieve zaken uit het beleidsplan zoals: hoe we omgaan met de digitale wereld, de beleefbibliotheek, laaggeletterdheid en de wijze van communicatie met inwoners en bezoekers. Dat heeft vervolgens effect op de inhoud van teamvergaderingen, functioneringsgesprekken en scholing. En daardoor verandert ook de organisatiecultuur. Zo is de cirkel van continue innovatie en verbetering rond en draagt iedereen zijn of haar steentje bij. Dat zien wij, de gemeenten, inwoners en de stichting Certificering graag!

Lees de uitkomsten in deze special goed door. Roept het vragen op, ga er dan mee naar je leidinggevende.

Groeten van Jouke, Paulien en Doetie

Kernwaarden

De huidige kernwaarden van onze organisatie zijn Betrokken, Klantgedreven en Professioneel. Door dit onderzoek en doorvragen bleek dat we ons meer richting Innovatie, Klantgedreven en Professioneel moeten ontwikkelen. De laatste twee hadden we al, maar innovatie staat nieuw in het rijtje. De grote betrokkenheid van iedereen is heel waardevol, maar er moet ook een koers zijn. De enquête geeft aan dat als we toekomstbestendig willen zijn, we meer moeten innoveren. En dat doen we nu volop!

Kernkwaliteiten

Bij de huidige kernkwaliteiten scoorden Professioneel, Toegankelijk en Behulpzaam het hoogst. Ook Betrouwbaar kwam veel voor. Uit onderzoek blijkt dat de BNF zich zou moeten concentreren op: Executiekracht (=sterk in uitvoering), Baanbrekend, Professioneel en Creatief. Professionaliteit is dus de stabiele factor, de begrippen executiekracht, baanbrekend en creatief zijn nieuw. Dat sluit helemaal aan bij de kernwaarde innovatie. Executiekracht is onder andere 'geen woorden maar daden.' We maken van de plannen op papier echte dienstverlening in de praktijk.

Organisatiecultuur

Het onderzoek onderscheidt vier typen organisatieculturen: Analytische, Betrokkenheids-, Creatieve en Daadkrachtige cultuur. Een succesvolle organisatie heeft van alles wat nodig.

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers willen bewegen naar een meer creatieve cultuur. Daarbij zouden we meer extern in plaats van intern gericht willen worden. Dit gaat vooral 'ten koste' van de betrokkenheidscultuur (B). De analytische (A) en daadkrachtige (D) cultuur zijn momenteel nagenoeg ideaal. Daar zijn dus geen grote veranderingen nodig, maar is alleen 'onderhoud' noodzakelijk. 

Dat betekent dat onze organisatie veel meer ruimte voor creativiteit gaat geven, het analytisch en daadkrachtig vermogen goed onderhoudt en minder aandacht geeft aan het stimuleren van betrokkenheid, want die is al top.

Aanbevelingen

Uit de cultuurdiagnose zijn een aantal aanbevelingen gekomen. Eentje is dat we de analyse, conclusie en de resultaten ten opzichte van de huidige en de gewenste situatie met jullie delen en we checken of iedereen zich hierin herkent. Daarnaast scherpen we onze misse, visie en strategie aan. Daarin verwerken we de ambitie om de ingezette veranderingen en verbeteringen op gang te houden.

Het MT heeft ook vastgesteld welke mix van organisatieculturen nodig is om de uitdagingen waar de bibliotheek voor staat succesvol aan te gaan. De kern is de ondertitel van ons beleidsplan: van collectie naar connectie. Dat vertalen we naar de gewenste kernkwaliteiten en competenties voor alle medewerkers. We bespreken met de medewerkers of men hierover voldoende beschikt of hoe je die kunt ontwikkelen. We zorgen voor passende opleiding, training en coaching om de gewenste veranderingen in houding en gedrag te ondersteunen en op peil te houden. En tot slot is geeft het onderzoek een helder advies: vier successen met elkaar! Klik hier om je uit te schrijven.